OYAK

OYAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

Proje kapsamında öncelikle OYAK arşivi fizibilite çalışması gerçekleştirilerek, taranacak belgelerin türleri ve içerikleri konusunda arşiv envanteri çıkarıldı. Bu şekilde belgelerin tarama ihtiyaçları belirlendikten sonra, belgelerin grup ve türleri itibarı ile tasnifi gereçekleştirildi. Devamında Türkiye dağıtıcılığı şirketimiz tarafından gerçekleştirilen CONTEX Geniş Format Tarayıcılar ve Canon A3 /A4 tarayıcıları kullanılarak, 14,000,000 Belge ve yaklaşık 5,000 adet A0 pafa dijital ortama aktarılması gerçekleştirildi. Tarama işlemi devam ederken, bir taraftan da taranmış dokümanların, Raster Edit programı konusunda dünyanın lider firması olan ve yine Türkiye dağıtıcılığı tarafımızdan üstlenilmiş olan, Rasterex firmasının RxSpotlight programı ile görüntü iyileştirme ve düzeltme işlemleri gerçekleştirildi.

Düzeltme ve görüntü iyileştirmesi biten dokümanlar tek tek Kalite Kontrol ekibimiz tarafından incelendi ve gerekli görüldüğü durumlarda sorunlu olan belgeler tekrar tarama işleminden geçirildi.